Fórum inžinierov a technikov Slovenska 2015

Motto: 25 rokov premien vedy a techniky na Slovensku

 

Hotel Saffron, Bratislava

17.marca 2015

 

Program

Text Box: Späť

13:00 - 13:05

Otvorenie konferencie

13:05 - 14:10

Blok prednášok

· Technický pokrok v cestnom staviteľstve

prof. Ing. Ivan Gschwendt, DrSc. – Slovenská cestná spoločnosť 

· 25 rokov premien v chladení, klimatizácii a tepelných čerpadlách

doc. Ing. Peter Tomlein, CSc. – Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku

· Progresívne technológie využitia vrtulníkov v SAG Elektrovod, a.s. pri výstavbe a obnove prenosových ciest u nás i zahraničí

Ing. Marián Bartoš, EWE/IWE – Slovenská zváračská spoločnosť

· Vplyv hluku na človeka verzus vplyv človeka na hluk

doc. Ing. Stanislav Žiaran, PhD. – Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia

14:10 - 14:30

Udeľovanie ocenení ZSVTS (1. časť)

14:30 - 15:30

Blok prednášok

· IT – Quo vadis ?

Ing. Arpád Takács, CSc.– Slovenská elektrotechnická spoločnosť

· Aktívna spolupráca FPEDAS s praxou

doc. Ing. Martin Bugaj, PhD. – Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy

· Vodný plán Slovenska – 2. plánovací cyklus

Ing. Pavel Hucko, CSc. – Slovenská vodohospodárska spoločnosť,

RNDr. Jana Gajdová- Výskumný ústav vodného hospodárstva

· Videnie neviditeľného

prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc. – Slovenská spektroskopická spoločnosť

15:30 - 15:50

Udeľovanie ocenení ZSVTS (1. časť)

15:50 - 16:00

Zhrnutie a záver konferencie