Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností ZSVTS Vás pozýva na podujatia , ktoré poriada pri príležitosti 25. výročia svojho vzniku a v rámci Dňa inžinierov a technikov Slovenska.  

 

Nad hlavným podujatím, ktorým je slávnostné zhromaždenie, prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky, pán Andrej Kiska a pozvanie prijali osobnosti verejného života, zástupcovia štátnych orgánov, partnerských organizácií a členských odborných spoločností.

 

Miesto:           Hotel Saffron, Radlinského 27, Bratislava (mapa)

Dátum:           17. marca 2015

 

9:00 – 10:00  Registrácia

 

10:00 – 12:00 Slávnostné zhromaždenie z príležitosti 25. výročia vzniku ZSVTS

· Privítanie

· 25 rokov ZSVTS slovom a obrazom

· Príhovory pozvaných hostí

· Odovzdanie pamätných plakiet ZSVTS

 

12:00 – 13:00 Obed (hotel Saffron)

 

13:00 – 16:00 Fórum inžinierov a technikov Slovenska 2015

        Motto: 25 rokov premien vedy a techniky na Slovensku

· Prednášky odborných spoločností

· Udelenie ocenení ZSVTS

 

18:00 – 20:00 Kultúrne predstavenie pri príležitosti výročia vzniku ZSVTS (Koncertná sála Slovenského rozhlasu, Mýtna ul. 1, Bratislava)

· Privítanie

· Slávnostné vystúpenie súboru TECHNIK